Varianten van sudoku Een standaard sudoku puzzel bestaat uit 81 vlakken, verdeeld in rijen en kolommen van 9x9. Er zijn echter ook andere sudoku varianten ontwikkeld om... speel hier !
Sudoku oplosser Eenvoudige sudoku's zijn vaak op te lossen door zelf getallen in te vullen. Als je een moeilijkere variant kiest, kan het voorkomen dat je op e... speel hier !

Tip: los een killer sudoku op

Gevorderde puzzelaars kunnen zich wagen aan een zogenaamde killer sudoku. Dit is een puzzel die moeilijker is op te lossen en daarom ook om andere sudoku tips vraagt. Het speelveld van een killer sudoku verschilt in die zin van een reguliere puzzel dat er vlakken van verschillende vormen zijn, waar boven in de hoek een getal staat. De cijfers in de vlakken moeten opgeteld evenveel zijn als dat getal. Daarnaast moeten de getallen één tot en met negen in de rijen, kolommen en blokken (3x3) precies één keer voorkomen. In de vlakken met verschillende vormen, mogen de cijfers ook niet vaker dan één keer worden genoteerd.

Sudoku tips voor killer sudoku's

Net als bij een reguliere sodoku puzzel kun je eerst kijken welke getallen je zo kunt invullen. Als er een vlak is, waar bovenaan het nummer drie staat, is het vanzelfsprekend dat de cijfers één en twee moeten worden ingevuld. Als je deze getallen hebt ingevuld, heb je een begin gemaakt en verloopt het invullen van de rest van de getallen vaak een stuk eenvoudiger. Een andere tip is de getallen in de rijen en kolommen op te tellen. De cijfers één tot en met negen moeten opgeteld altijd op 45 uitkomen.

Kijk naar mogelijkheden en onmogelijkheden

Een sudoku tip voor het oplossen van deze puzzel is dat je niet alleen moet zoeken naar cijfers die je zeker kunt invullen. Bekijk alle hokjes en zoek naar plaatsen waar een bepaald cijfer zeker niet kan voorkomen. Deze kun je elimineren van de mogelijkheden, waardoor je dichter bij de oplossing komt.